BHV organisatie

Beste leden,

Als vereniging en gebruiker van de sporthal vinden we het onze plicht om in geval van calamiteiten op de juiste wijze actie te ondernemen. Momenteel leggen we de laatste hand aan een BHV organisatie. Daarvoor is enige kennis van de hal en de procedures noodzakelijk. Hoewel het niet verplicht is, vinden wij het belangrijkonze verantwoordelijkheidte willen en kunnen nemen in geval vanbijv. brand, ongeval, e.d. Hiervooris a.s. vrijdag 16 december om 19:30 een rondleiding gepland. Tevens willen we een inventarisatie maken vanleden die in het bezit zijn van een BHV diploma en die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. We zien jullie aanmeldingen via bestuur@bcnieuwerkerk.nl met belangstelling tegemoet!

met vriendelijke groet,
Het bestuur

Naar het overzicht