BCN statuten, reglementen en preventief beleid

De Statuten van de BCN vindt u HIER

Het BCN beleidsplan vindt u HIER

Het Huishoudelijk Reglement vindt u HIER

Het Vervoersreglement voor de jeugdleden vindt u HIER

BCN conformeert zich aan de gedragsregels seksuele intimidatie van het NOC*NSF.
Deze vindt u HIER