BCN statuten, reglementen, preventief beleid en gedragsregels.

De Statuten van de BCN vindt u Hier HIER

Het BCN beleidsplan vindt u HIER

Het Huishoudelijk reglement vindt u HIER

Het Vervoersreglement voor de jeugdleden vindt u HIER

BCN conformeert zich aan de gedragsregels seksuele intimidatie van het NOC*NSF. Deze vindt u HIER

Gedragsregels voor sporters vindt u HIER