Bestuursvergaderingen 2019/2020 

Het bestuur van BCN vergadert elke tweede maandag van de maand. In deze bestuursvergaderingen worden alle agendapunten besproken die binnen en rondom de club spelen. Heeft u zelf een agendapunt die u wilt aandragen aan het bestuur, dan kunt u deze sturen naar bestuur@bcnieuwerkerk.nl

Hieronder ziet u de data wanneer de bestuursvergadering plaatsvinden.