Opzeggen lidmaatschap BCN

Wat jammer dat je waarschijnlijk gaat opzeggen. We hopen dat je het toch naar je zin hebt gehad bij onze club. Volgends de statuten dient voor het beëindigen van het lidmaatschap een schriftelijke mededeling aan de secretaris te worden gedaan, eventueel onder inlevering van de spelerspas, vóór 31 mei van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging op of na 31 mei is de volledige contributie voor een jaar verschuldigd. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.

Het schriftelijk opzeggen kan eventueel per e-mail direct aan de secretaris worden gedaan via ledenadministratie@bcnieuwerkerk.nl