Bestuurs update

Beste Leden,
 
In de laatste ALV is aangegeven dat Liesbeth haar functie van penningmeester, Marc als bestuurslid namens CC en Saskia als algemeen bestuurslid allen het bestuur gaan verlaten. 
Dat waren dus 3 vacatures in het bestuur waar ten tijde van de ALV nog geen invulling voor was gevonden. In afwijking van de statuten is er aan de ALV gevraagd om deze functies in te mogen vullen zonder hiervoor een separate ALV te hoeven organisen. Dit is in de ALV akkoord bevonden.

Na goede gesprekken met Ron Paschold en Peter Broeren hebben deze heren besloten samen de functie van Penningmeester in te gaan vullen. Ron als "officiƫle" penningmeester, met Peter als essentiƫle ondersteuning voor de vele taken die aan deze functie gekoppeld zijn.

Voor de volledigheid geven wij u als leden natuurlijk de kans om eventuele zwaarwegende bezwaren bij het benoemen van deze heren als  penningmeester van onze vereniging kenbaar te maken. Dit kan via mail aan het bestuur of in persoon aan een van de bestuursleden. Anders zal de benoeming is de eerstvolgende ALV als hamerstuk behandeld worden.

De CC heeft ook een vernieuwing ondergaan en bestaat nu uit Jeroen IJpelaar, Tim van der Lee, Peter Korbee, Wendy de Ridder en Timothy van Nes, die ook namens de CC plaats neemt in het bestuur.

Het bestuur bestaat nu dus uit:
Luc Biemans  (voorzitter)
Martin Bloom  (secretaris)
Ron Paschold  (penningmeester-1)
Peter Broeren  (penningmeester-2)
Wim van Beusekom (namens Jeugd Commissie)
Karin Edel  (namens Recreanten Commissie)
Tim van Nes  (namens Competitie Commissie)
Franklin Besseling  (algemeen / PR)

Wij hopen u hiermee voldoende te informeren. 

Natuurlijk wensen wij u een heel mooi sportief nieuw seizoen toe en zien u graag spelend of als supporter terug in de zaal.

Tot ziens!

Het bestuur BCN
Luc, Martin, Ron, Peter, Wim, Karin, Tim, Franklin
Naar het overzicht