BELANGRIJK! mededeling m.b.t. de nieuwe maatregelen en speelmogelijkheden

Deze week is er door de regering helaas kenbaar gemaakt dat we in ieder geval een periode van vier weken aan strengere regels tegemoet gaan, dit in verband met de stijgende aantallen besmettingen. Gelukkig zijn er nog wel mogelijkheden wat sporten betreft, zij het beperkt. Zo zorgt het maximum aantal van 30 mensen dat tegelijk in de zaal aanwezig mag zijn tezamen met de 1,5 meter afstand houden voor uitdagingen. Er is daarom vandaag gelijk geschakeld met de Sportstichting om te kijken naar mogelijkheden elders in de Zuidplas. Op dit moment zijn die er helaas niet omdat er diverse buitensporten in deze tijd altijd de zalen in trekken. Mogelijk dat er nog annuleringen volgen maar op dit moment is daar geen sprake van en betekent het dat BCN het moet doen met de mogelijkheden die er nu in het Parkzoom liggen.

Om deze sportmogelijkheden te behouden zijn we er allemaal bij gebaat om de regels te volgen. In het overleg dat tussen het bestuur en de TC heeft plaatsgevonden, zijn op basis van deze regels besluiten genomen en is er een beknopt draaiboek opgesteld. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de reeds gegeven input door mensen buiten deze groepen, waarvoor dank.

Besluiten en mogelijkheden:

- Alle groepen moeten de kans krijgen om nog te komen badmintonnen.

- Om de beperkte tijd zo eerlijk mogelijk te verdelen is besloten om elke groep één uur durend tijdsblok toe te kennen (jeugd en senioren).

- Op de dinsdagen zal de zaal ook gehuurd worden tot 23:00 uur om het bovenstaande mogelijk te maken.

- Er komt een wissel moment tussen de senior groepen van 15 minuten om ook tijdens het wisselmoment aan de regels te kunnen voldoen.

- De recreanten zullen telkens het eerste senior blok van de avond tot hun beschikking krijgen, de competitiespelers blijven wisselen in de twee daarop volgende blokken.

- Husselen/wisselen is op coördinatie van de trainer, zodat ook het aantal mensen waarmee je traint/speelt binnen de vier blijft.

- Bij binnenkomst en tot vertrek enkele verplicht maatregelen.

 

Wat betekent dit in de praktijk:

- Nieuwe tijdsblokken/afspraken worden wederom kenbaar gemaakt in de app groepen, zodat kort vooraf geschakeld kan worden.

- Aanmelden blijft verplicht. De link hiervoor zal ook in de app groepen worden gedeeld.

- Kom niet te vroeg, er is beperkt tijd voor warm lopen.

- Bij betreden van het sportcomplex is het verplicht een mondkapje te dragen tot je op de baan staat..

- Bij binnenkomst in de hal is het verplicht je handen te desinfecteren, hiervoor staat dit klaar bij de ingang.

- Tassen neem je verplicht mee naar de baan waarop wordt gespeeld zodat afstand kan worden bewaard.

- Sporten doe je met een beperkt aantal mensen en husselen/wisselen is alleen op coördinatie van de trainer.

- Je houdt 1,5 meter afstand (senioren).

- Vertrekken na je tijdsblok doe je z.s.m. en door gebruikt te maken van de uitgang aan de zijkant (fietspad zijde).

Hiermee hopen we onze bijdrage te kunnen leveren en het sporten de komende weken nog mogelijk te maken.

We verwachten dan ook ieders medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de TC

Naar het overzicht