Andere werkwijze - tevens mogelijkheid tot inschrijving - BCN wiekentweg 2018

Beste BCN wiekentweggangers,

Eerst een feit: uit cijfers blijkt dat het langjarig gemiddeld aantal deelnemers wiekentweg 39 is,
maar het aantal deelnemers per wiekentweg kan sterk fluctueren. Daarnaast zien we dat de
vereniging m.b.t. de doelgroep kleiner wordt.

Voor 2018 wordt al weer druk gezocht naar een mooi huis. Op veler verzoek dit jaar wat anders
dan Texel/Ardennen richten we ons op Brabant/Limburg. We hebben hier al eerder naar gekeken
en lopen tegen het volgende aan. Groepshuizen worden vaak een jaar vooraf geboekt en er wordt
een grote betaling vooraf geëist. Hierop is het eerst beoogde huis inmiddels afgeketst. Nu zijn
er altijd wel mensen die voor willen schieten, maar het is niet fair dat deze het risico moeten
dragen als er 'slechts' 30 mee gaan. Wachten met boeken tot december levert alleen maar minder
keuze op.

Door de jaren heen hebben de organisatoren wiekentweg bewezen hoge kwaliteit huizen te kunnen
vinden en mooie programma’s te kunnen bieden. Om de organisatoren slagvaardiger te maken stellen
we een andere werkwijze deelname wiekentweg voor. Deze is vooral gebaseerd op vertrouwen in de
organisatie.

- Het wie-kent-weg 2018 zal plaatsvinden op 25, 26 en 27 mei
- Iedereen die mee wil schrijft zich in augustus in en zorgt dat de betaling van € 150,- uiterlijk 1 september 2017 binnen is.
- Op basis van het aantal betalingen wordt er een huis geboekt.

Voorbeeld: stel dat er 32 betalingen binnen zijn en we kunnen een huis vinden wat aan onze
standaard voldoet en eenvoudig uit te breiden is naar 40 dan zullen we dat niet laten.
Echter is er een prachtig huis van 32 personen dan boeken we dat. Heb je niet betaald,
maar wil je toch mee, dan kom je op de wachtlijst.

Wie nu al spontaan zegt: “Daar heb ik alle vertrouwen in, ik ga mee” …….. en dat hoorden we
de laatste vrijdagavonden al een paar keer maakt € 150,00 over op NL33RABO0168758121
tnv J. Korbee en of R.G.S. Kusten onder vermelding van BCN Wiekentweg 2018
Je betaling wordt per mail bevestigd. Voorwaarde voor deelname is lid zijn van BCN
en 18 jaar zijn op 25 mei 2018. Net als andere jaren storten we weer geld terug als we over houden.

Met vriendelijke groet, Marco Jongeneel en Hans Korbee

Naar het overzicht